odczyt cyfrowy BC-C01 (licznik impulsów)

  • pamięć dla 64 produktów
  • odliczanie przyrostowe lub odliczanie do zera
  • ustawienie ilości impulsów dla jednego detalu
  • bezkontaktowy sensor magnetyczny