Odczyt cyfrowy A30-3V (kolorowy LCD)

  • odczyt cyfrowy 1, 2, 3, 4 lub 5 osi
  • POLSKIE MENU !!!
  • wyznaczanie punktów na okręgu – funkcja podzielnicy z wizualizacją
  • pomiar liniowy lub kątowy
  • wbudowana pamięć